Dotacja dla Biblioteki w Skępem
na zakup nowości wydawniczych.

logo programu narodowego rozwoju czytelnictwaTradycyjnie jak co roku, tak i w roku 2020 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie o dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu została podpisana umowa na w.w zadanie. M-GBP w Skępem otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3805,00 zł.

Środki te pozwolą na zakup kolejnych, ciekawych pozycji książkowych, które ubogacą księgozbiór Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.

Aktualnie pracownicy biblioteki dokonują wyboru i zakupu nowości wydawniczych.

logo biblioteki narodowej