Plakat promujący wydarzenie Narodowego Czytania Balladyny

NARODOWE CZYTANIE 5.09.2020
JULIUSZ SŁOWACKI BALLADYNA
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji skępskiego Narodowego Czytania na Rynku odbywającego się pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.
W tym roku w sobotę 5 września w godzinach 10.00-13.00 czytana będzie "BALLADYNA" Juliusza Słowackiego.
Serdecznie zapraszamy Uczestnicy Narodowego Czytania, którzy przyniosą dowolny egzemplarz czytanej lektury będą mogli opieczętować
przyniesioną książkę specjalną okolicznościową pieczęcią
PATRONAT HONOROWY PARY PREZYDENCKIEJ