Organizator konkursu - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

Patronat - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Adresaci konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział rodzice i dzieci: z przedszkoli, punktów przedszkolnych, zerówek i szkół podstawowych z terenu gminy Skępe

Cele konkursu:

  • Pogłębianie wiedzy i więzi z naszą "małą ojczyzną"
  • Rozwijanie zainteresowania regionem, jego przyrodą, historią, zabytkami i tradycjami, współczesnością i przyszłością Skępego
  • Budowanie więzi emocjonalnej z rodzicami
  • Uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci:
    • przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wypowiedzi,
    • rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.

Zapoznaj się z całym regulaminem