Gala wręczenia nagród laureatom konkursu Poetyckiego odwołana

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w Polsce, jak również w Powiecie Lipnowskim informujemy, iż decyzją organizatorów gala wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem zaplanowana na 24 października 2020 r. nie odbędzie się.

Nagrody i dyplomy dla laureatów wysłane zostaną pocztą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w naszym Konkursie. Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje, życząc jednocześnie dalszych sukcesów na ścieżkach poezji. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach naszej uczty poetyckiej.

Jerzy Kowalski
Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Skępem


Skępe, dn. 04.10.2020 r.

PROTOKÓŁ - wyciąg

z posiedzenia Jury XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 4 października  2020 r. o godz. 14.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 1 września 2020 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

  1. Jerzy Kowalski (Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, poeta) – Przewodniczący Jury
  2. Monika Kowalska (pedagog, poetka) – członek Jury,
  3. Edyta Czachorowska (nauczyciel) - członek Jury,
  4. Anna Marcinkowska - poetka, pisarka, - członek Jury.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi utworami przez poszczególnych uczestników konkursu JURY stwierdziło:

Na konkurs wpłynęły 64 zestawy wierszy, w tym: 63 zestawy nadesłane przez uczestników w przedziale wiekowym 10 - 21 lat oraz jeden zestaw wierszy został nadesłany przez uczestnika w wieku 47 lat - nie został on objęty oceną.  Zgodnie z regulaminem każdy zestaw winien zawierać trzy wiersze. Łącznie nadesłano 194 wiersze (1 zestaw zawierał pięć wierszy,) JURY przyjęło ocenę wierszy w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria od 10 do 15 roku życia włącznie,

- II kategoria od 16 do 21 roku życia włącznie.

JURY stwierdza, iż w poszczególnych kategoriach wiekowych nadesłanych zostało:

I kategoria od 10 do 15 roku życia – 48 zestawów wierszy

II kategoria od 16 do 21 roku życia - 15 zestawów wierszy

W kategorii wiekowej 10-15 lat postanowiono przyznać 3 premiowane nagrody oraz  9 wyróżnień.

W kategorii wiekowej 16-21 lat postanowiono przyznać 3 premiowane nagrody oraz 1 wyróżnienie.

Identyfikacja nagrodzonych uczestników i otwarcie kopert z nazwiskami uczestników nastąpiła po dokonaniu oceny wierszy przez członków komisji oceniającej. Po identyfikacji miejscowości zamieszkania poszczególnych uczestników przyznano nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy z terenu Miasta i Gminy Skępe

Postanowiono, iż z uwagi na konieczność wykazania wkładu kolejnych fundatorów nagród będą one nazwane nazwami fundatorów.

W wyniku dokonanej oceny JURY postanawia co następuje:

W kategorii wiekowej od 10 do 15 roku życia przyznać następujące nagrody:

- I miejsce – ,,Nagroda Banku Spółdzielczego w Skępem” - Jakub Miklus godło "Kuba M", zam. Stalowa Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr.12 im. Jana Pawła II Stalowa Wola, za zestaw wierszy

- II miejsce – „Nagroda Waldemara Łykowskiego właściciela Firmy F.H.U Farby i Lakiery "Akryl"" - Kocot Jan godło "Janek" zam. Bytom ucz. Szkoły Podstawowej nr 36, Bytom, za zestaw wierszy,

- III miejsce –,,Nagroda Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą" - Grzegorz Sobkiewicz godło "Grechut" zam. Agatówka, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, Stalowa Wola  za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchy"- Klaudia Zaradna godło "Klaudia Z" zam. Ostrów Wielkopolski. ucz. Szkoły Podstawowej nr 7 im. Józefa Bema Ostrów Wielkopolski za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie - "Nagroda Senatora RP Józefa Łyczaka" Zuzanna Kopczyńska godło "ZUZA" zam. Łódź, ucz. Szkoły Podstawowej nr 7 w Łodzi, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie - "Nagroda Wójta Gminy Kikół" Jędrzej Gliszczyński godło "TLENIONY" zam. Szczecinek ucz Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinku, za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła na Sejm RP Tomasza Lenza" Emilia Borodo godło "Borówka" zam.  Toruń za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą" Kocot Aleksandra godło "Oleńka" zam. Bytom, ucz. Szkoły Podstawowej nr 36, Bytom za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Wójta Gminy Tłuchowo" Wiktoria Truszkowska godło "Wiki" zam. Radomyśl nad Sanem, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie -  "Nagroda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie" Kacper Życzyński godło "Żetka" zam. Stalowa Wola ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Michała Orzechowskiego właściciela Zajazdu Mihałufka" Małgorzata Chodyka godło "Mał-Goś" zam. Miedzyrzec Podlaski, ucz. Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Wójta Gminy Wielgie" Julia Żulewska godło "Żulesia" ze Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu za zestaw wierszy

W kategorii wiekowej od 16 – do 21 roku życia przyznano następujące nagrody:

- I miejsce - „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” - Małgorzata Sobkiewicz godło "Gosix" zam. Agatówka  ucz. Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli za zestaw wierszy,

- II miejsce - „Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Radosława Sikorskiego” – Daniel Dowejko godło "Aleksander Bruno" zam. Sudewes, Grykieni, rejon wileński, Litwa, student Uniwersytetu Wileńskiego za zestaw wierszy,

- III miejsce – „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skępe” – Martyna Kaja Kumor godło "Koniczynka" zam. Bądkowo, ucz. I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- ,Wyróżnienie - "Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego" Dominika Liszkiewicz godło "Stokrotka" zam. Piła, za zestaw wierszy

- Jury przyznało "Nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy z Miasta i Gminy Skępe" - Norbert Robak, zam. Żuchowo.

3. JURY w swej ocenie brało pod uwagę takie elementy w wierszach jak: oryginalność spostrzeżeń, właściwy dobór tematyki utworów, kunszt literacki, wiek uczestników, wrażliwość twórców
na otaczający ich świat oraz własne odczucia i wrażenia związane
z nadesłanymi tekstami.

4. Decyzja Jury XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem jest ostateczna - uczestnikom nie służy prawo odwołania od ww. decyzji.

5. Posiedzenie JURY XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zakończono w dniu 4 października 2020 r. o godz. 17:30, dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez wszystkich członków JURY.

ORGANIZATOR      JURY: