PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt. „Zima w Skępem” –
motywem z ulubionej bajki  pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 3 lutego 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Anna Olszewska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęły 43 prace plastyczne

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

W kategorii do 6 lat:

I miejsce – Maja Jeziórska

II miejsce – Aleksandra,Antonina Buczek

II miejsce – Wiktoria Koszytkowska

III miejsce – Adam Jaks

III miejsce – Sosińska Gaja

III miejsce – Kacper Rybak

oraz wyróżnienia: Marysia Leszczyńska, Wiktor Jędrzejewski, Roksana Witkowska, Paweł Zawadzki

w kategorii powyżej 6 lat:

I miejsce – Antonina Kowalska

II miejsce – Michał Kosztowny

II miejsce – Filip Jeziórski

III miejsce – Sztuczyński Marcel

III miejsce – Sobocińska Magdalena

III miejsce - Iza Bogdanowicz

oraz wyróżnienia: Magdalena Bodenszac, Klaudia Podlas, Julia Sobecka, Julia Sobocińska, Zuzanna Jaskóła

5. Organizatorzy serdecznie dziękują i gratulują uczestnikom za udział w Konkursie.

Podpis Jury

Anna Olszewska - Przewodniczący
Urszula Małkiewicz - Członek

Jerzy Kowalski - Członek

 

Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa dyplomy i nagrody można odbierać osobiście w siedzibie Biblioteki. Serdecznie zapraszamy. Dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.