PROTOKÓŁ

z posiedzenia KONKURSU RECYTATORSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
– z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

  1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem
  2. Komisja obradowała w składzie: Edyta Czachorowska  - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji
  3. Komisja stwierdziła, że na konkurs wpłynęły 22 filmy obrazujące recytację wierszy przez uczestników konkursu
  4. W wyniku oceny i analizy nagrań Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

I miejsce – Zuzanna Jaskóła:

II miejsce – Adam Lewandowski

II miejsce – Julia Sobecka

III miejsce – Julia Migdalska

III miejsce – Antoni Topolewski

III miejsce – Laura Odziemczyk

III miejsce – Piotr Szychowski

oraz wyróżnienia: Artur Jurek, Julia Gołębiewska, Maria Abramowicz, Wiktoria Detmerowska

Organizatorzy serdecznie dziękują i gratulują uczestnikom za udział w Konkursie.

Z uwagi na istniejące ograniczenia związane z pandemią koronawirusa uczestnicy proszeni są o odbieranie nagród i dyplomów w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w godzinach pracy Biblioteki