Skępe, dn. 10.05.2021 r.

PROTOKÓŁ - wyciąg

z posiedzenia Jury XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 10 maja 2021 r. o godz. 16.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 23 kwietnia 2021 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

  • Jerzy Kowalski (Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, poeta) – Przewodniczący Jury,
  • Monika Kowalska (pedagog, poetka) – członek Jury,
  • Edyta Czachorowska (nauczyciel) - członek Jury,
  • Anna Marcinkowska - poetka, pisarka, - członek Jury.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi utworami przez poszczególnych uczestników konkursu JURY stwierdziło:

Na konkurs wpłynęły 67 zestawów wierszy. Zgodnie z regulaminem każdy zestaw winien zawierać trzy wiersze. Łącznie nadesłano 201 wierszy. JURY przyjęło ocenę wierszy w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria od 10 do 15 roku życia włącznie,

- II kategoria od 16 do 21 roku życia włącznie.

JURY stwierdza, iż w poszczególnych kategoriach wiekowych nadesłanych zostało:

I kategoria od 10 do 15 roku życia – 43 zestawy wierszy

II kategoria od 16 do 21 roku życia - 24 zestawów wierszy

Identyfikacja nagrodzonych uczestników i otwarcie kopert z nazwiskami uczestników nastąpiła po dokonaniu oceny wierszy przez członków komisji oceniającej. Po identyfikacji miejscowości zamieszkania poszczególnych uczestników przyznano nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy z terenu Miasta i Gminy Skępe

Postanowiono, iż z uwagi na konieczność wykazania wkładu kolejnych fundatorów nagród będą one nazwane nazwami fundatorów.

W wyniku dokonanej oceny JURY postanawia co następuje:

  • W kategorii wiekowej od 10 do 15 roku życia przyznać następujące nagrody:

- I miejsce – ,,Nagroda Banku Spółdzielczego w Skępem” – Anna Parczewska godło "Alicja Sumzin", zam. Oxford, England, za zestaw wierszy

- II miejsce – „Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Radosława Sikorskiego – Michał Chodyka godło "Pingwin Google” zam. Międzyrzec Podlaski ucz. Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 im. Jana Pawła II w Miedzyrzecu Podlaskim, Szkoła Podstawowa nr 3 w Miedzyrzecu Podlaskim, za zestaw wierszy,

- III miejsce –,,Nagroda Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą" – Kacper Życzyński godło "Żetka" zam. Pilchów, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola  za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- Wyróżnienie - "Nagroda Wójta Gminy Tłuchowo"- Tatiana Podgórska godło "Lara" zam. Toruń za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie - "Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” Adam Porębski godło "ADAMUS" zam. Stalowa Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. J. Poniatowskiego 55 37-450 Stalowa Wola  za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie - "Nagroda Wójta Gminy Kikół" Antonina Mrowiec godło "TOŚKA" zam. Stalowa Wola ucz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. J. Poniatowskiego 55 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie " Jakub Miklus godło "Kuba M" zam. Stalowa Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Waldemara Łykowskiego właściciela Firmy FHU „Akryl” Farby i Lakiery” – Grzegorz Sobkiewicz godło „Grechut”  zam. Agatówka, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Wójta Gminy Wielgie" Zuzanna Kopczyńska godło "Zuza" zam. Łódź ucz. Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Wiosenna 1, 93-535 Łódź za zestaw wierszy

  • W kategorii wiekowej od 16 – do 21 roku życia przyznano następujące nagrody:

- I miejsce - „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – Dominika Liszkiewicz godło "Iskra" zam. Piła za zestaw wierszy,

- II miejsce - „Nagroda Starosty Lipnowskiego” – Izabela Chyła godło "BELLA2003” zam. Chłopska Wola, ucz. Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy,

- III miejsce – „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skępe” – Bartosz Dłubała godło "Językozłamca" zam. Rogalinek, za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- ,Wyróżnienie - "Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego" Daniel Dowejko godło "Aleksander Bruno" zam. Sudewes, Lietuwa, za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła na Sejm RP Tomasza Lenza" Małgorzata Sobkiewicz godło "Gosix" zam. Agatówka, ucz. Liceum Ogólnokształcącego im. C.K Norwida, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchy" Aleksandra Kail godło „LEXA” zam. Kostrzyn nad Odrą ucz. Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Senatora RP Józefa Łyczaka” Martyna Kaja Kumor godło "Mięta" zam. Bądkowo ucz. I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku ul. Mickiewicza 6, 87-800 Włocławek za zestaw wierszy

- Jury przyznało "Nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy z Miasta i Gminy Skępe" – Weronika Głowacka godło „Rusałka”, zam. Żuchowo

3. JURY w swej ocenie brało pod uwagę takie elementy w wierszach jak: oryginalność spostrzeżeń, właściwy dobór tematyki utworów, kunszt literacki, wiek uczestników, wrażliwość twórców na otaczający ich świat oraz własne odczucia i wrażenia związane z nadesłanymi tekstami.

4. Decyzja Jury XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem jest ostateczna - uczestnikom nie służy prawo odwołania od ww. decyzji.

5. Posiedzenie JURY XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zakończono w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 1900, dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez wszystkich członków JURY.

Uroczystości poświęcone podsumowaniu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego odbędą się 12 czerwca 2021 roku o godzinie 13.00 w Ośrodku Wypoczynkowym "Jawor", ul. Dworska Góra 1a w Skępem.