PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Wiosna w Skępem” –
(z motywem związanym z biblioteką) z okazji Dnia Bibliotekarze i Bibliotek

 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 18 maja 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Anna Olszewska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęły 43 prace plastyczne

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

W kategorii do 7 lat:

I miejsce – Paweł Paradowski

II miejsce – Hubert Wojdyła

II miejsce – Wiktoria Koszytkowska

III miejsce Zuzanna Alaszkiewicz

III miejsce – Julia Sobecka

III miejsce – Aleksandra Kłoss

oraz wyróżnienia: Anna Rakowska, Mateusz Kowalski, Maja Kępińska, Zuzanna Puchalska, Daniel Świderski, Wiktor Gilewski, Aleksandra Obrębska, Aleksandra Natalia Smolińska

w kategorii powyżej 7 lat:

I miejsce – Kamil Kępiński

II miejsce – Marcel Sztuczyński

III miejsce – Aleksander Wrzosek

oraz wyróżnienia: Gabriela Przymirska, Julia Sobocińska, Marcel Kępiński

5. Organizatorzy serdecznie dziękują i gratulują uczestnikom za udział w Konkursie.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom (osobom nagrodzonym i wyróżnionym) odbędzie się 25 maja 2021 roku (we wtorek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej – sala nr 12 Urzędu Miasta i Gminy Skępe o godzinie 15.00. W trakcie wręczenia nagród obowiązuje reżim sanitarny związany z obowiązującymi obostrzeniami wprowadzonymi z powodu panującej pandemii koronawirusa.

Z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego i brak możliwości wręczenia dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu - osoby, których prace nie zostały nagrodzone mogą odbierać pamiątkowe dyplomy w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.