Zdjęcie przedstawia udekorowane centralne miejsce Sali, w której odbywał się konkurs. W centralnym miejscu tablica z napisem XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego, po bokach rozstawione rollup z logiem Miasta i Gminy Skępe i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem12 czerwca 2021 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Jawor” w Skępem odbyła się uroczysta Gala poświęcona podsumowaniu wyników i wręczeniu nagród w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem. W tym roku honorowy patronat nad imprezą sprawowali: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Lipnowski i Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Tygodnik CLI.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w Polsce oraz liczne ograniczenia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa gala wręczenia odbyła się przy znacznie mniejszej liczbie osób biorących udział w tym wydarzeniu, niż to było w latach poprzednich, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

W tym roku pomimo faktu, iż w czasie, gdy był termin nadsyłania prac na konkurs wszystkie szkoły w Polsce pracowały w trybie zdalnym - na konkurs nadesłano ponad 200 wierszy nadesłanych przez 67 uczestników. Informacja o konkursie dociera do najdalszych krańców Polski, a nawet poza jej granice. W tym roku wśród laureatów znalazły się osoby z Oxfordu w Anglii stolicy Litwy – Wilna.

Na uroczyste wręczenie nagród w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego do Skępego przybyli laureaci wraz z opiekunami, sponsorzy  w tym  przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, którzy od lat wspierają ideę konkursu poetyckiego w Skępem.

Uroczystość poprowadził dyrektor skępskiej Biblioteki Jerzy Kowalski, który powitał gości i przedstawił im historię Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem oraz w kilku słowach scharakteryzował codzienną działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.

Po powitaniach uczestnicy wysłuchali koncertu przygotowanego pod kierunkiem Anny Dzwonkowskiej w wykonaniu młodych mieszkanek Gminy Skępe Hanny Gładkowskiej i Natalii Redeckiej - uczennic Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

W dalszej części uroczystości Jerzy Kowalski – przewodniczący Jury odczytał protokół z oceny nadesłanych prac na konkurs, po czym fundatorzy wręczyli laureatom ufundowane nagrody.

Tradycją skępskich konkursów jest czytanie przez młodych poetów własnych utworów nadesłanych i nagrodzonych w konkursie.

Nowym elementem, nie spotykanym do tej pory w trakcie poprzednich konkursów w Skępem było zdalne łączenie się przez Internet z uczestnikami z Oxfordu i Wilna, którzy z przyczyn wynikających z ograniczeń epidemicznych nie mogli przybyć do Skępego. Dzięki temu uczestnicy dowiedzieli się, iż za sprawą występu młodej uczestniczki z Anglii w audycji w radio Chicago informacja o Skępem i Konkursie dotarła nawet do Ameryki.

Po wręczeniu nagród laureatom dyrektor Biblioteki wręczył podziękowania osobom zaangażowanym w organizację tegorocznej edycji konkursu, która pomimo wielu trudności doszła do skutku.

Na zakończenie przybyli goście w swoich przemowach nie szczędzili ciepłych słów w kierunku organizatorów konkursu, deklarując dalsze wsparcie dla tego przedsięwzięcia w przyszłości.

Za rok odbędzie się jubileuszowy – dwudziesty Ogólnopolski Konkurs Poetycki. Im Gustawa Zielińskiego. Przez te wszystkie lata za prawą konkursu o Skępem  i jego tradycjach i walorach - nie tylko poetyckich dowiedziały się setki, a nawet tysiące osób. Jest to doskonała forma promocji naszej Gminy przez poezję i kulturę. Trzeba mieć nadzieję, iż przy zaangażowaniu Przyjaciół Konkursu będzie można nadać jubileuszowej edycji jeszcze bardziej zacną i szlachetną oprawę oraz wymiar,

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają organizację tego ważnego dla kształtowania wrażliwości i rozwoju talentu dzieci i młodzieży wydarzenia kulturalnego, które z małego lokalnego konkursu stało się jednym z ważniejszych wydarzeń poetyckich w Polsce kierowanych do najmłodszych.

Poniżej jeszcze raz podajemy wyciąg z protokołu Jury wraz z wynikami Konkursu.

Skępe, dn. 10.05.2021 r.

PROTOKÓŁ - wyciąg

z posiedzenia Jury XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 10 maja 2021 r. o godz. 16.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 23 kwietnia 2021 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

  • Jerzy Kowalski (Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, poeta) – Przewodniczący Jury,
  • Monika Kowalska (pedagog, poetka) – członek Jury,
  • Edyta Czachorowska (nauczyciel) - członek Jury,
  • Anna Marcinkowska - poetka, pisarka, - członek Jury.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi utworami przez poszczególnych uczestników konkursu JURY stwierdziło:

            Na konkurs wpłynęły 67 zestawów wierszy. Zgodnie z regulaminem każdy zestaw winien zawierać trzy wiersze. Łącznie nadesłano 201 wierszy. JURY przyjęło ocenę wierszy w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria od 10 do 15 roku życia włącznie,

- II kategoria od 16 do 21 roku życia włącznie.

JURY stwierdza, iż w poszczególnych kategoriach wiekowych nadesłanych zostało:

I kategoria od 10 do 15 roku życia – 43 zestawy wierszy

II kategoria od 16 do 21 roku życia - 24 zestawów wierszy

            Identyfikacja nagrodzonych uczestników i otwarcie kopert z nazwiskami uczestników nastąpiła po dokonaniu oceny wierszy przez członków komisji oceniającej. Po identyfikacji miejscowości zamieszkania poszczególnych uczestników przyznano nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy z terenu Miasta i Gminy Skępe

Postanowiono, iż z uwagi na konieczność wykazania wkładu kolejnych fundatorów nagród będą one nazwane nazwami fundatorów.

W wyniku dokonanej oceny JURY postanawia co następuje:

  • W kategorii wiekowej od 10 do 15 roku życia przyznać następujące nagrody:

- I miejsce – ,,Nagroda Banku Spółdzielczego w Skępem” – Anna Parczewska godło "Alicja Sumzin", zam. Oxford, England, za zestaw wierszy

- II miejsce – „Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Radosława Sikorskiego – Michał Chodyka godło "Pingwin Google” zam. Międzyrzec Podlaski ucz. Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 im. Jana Pawła II w Miedzyrzecu Podlaskim, Szkoła Podstawowa nr 3 w Miedzyrzecu Podlaskim, za zestaw wierszy,

- III miejsce –,,Nagroda Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą" – Kacper Życzyński godło "Żetka" zam. Pilchów, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola  za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- Wyróżnienie - "Nagroda Wójta Gminy Tłuchowo"- Tatiana Podgórska godło "Lara" zam. Toruń za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie - "Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” Adam Porębski godło "ADAMUS" zam. Stalowa Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. J. Poniatowskiego 55 37-450 Stalowa Wola  za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie - "Nagroda Wójta Gminy Kikół" Antonina Mrowiec godło "TOŚKA" zam. Stalowa Wola ucz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. J. Poniatowskiego 55 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie " Jakub Miklus godło "Kuba M" zam. Stalowa Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Waldemara Łykowskiego właściciela Firmy FHU „Akryl” Farby i Lakiery” – Grzegorz Sobkiewicz godło „Grechut”  zam. Agatówka, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Wójta Gminy Wielgie" Zuzanna Kopczyńska godło "Zuza" zam. Łódź ucz. Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Wiosenna 1, 93-535 Łódź za zestaw wierszy

  • W kategorii wiekowej od 16 – do 21 roku życia przyznano następujące nagrody:

- I miejsce - „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – Dominika Liszkiewicz godło "Iskra" zam. Piła za zestaw wierszy,

- II miejsce - „Nagroda Starosty Lipnowskiego” – Izabela Chyła godło "BELLA2003” zam. Chłopska Wola, ucz. Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy,

- III miejsce – „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skępe” – Bartosz Dłubała godło "Językozłamca" zam. Rogalinek, za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- ,Wyróżnienie - "Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego" Daniel Dowejko godło "Aleksander Bruno" zam. Sudewes, Lietuwa, za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła na Sejm RP Tomasza Lenza" Małgorzata Sobkiewicz godło "Gosix" zam. Agatówka, ucz. Liceum Ogólnokształcącego im. C.K Norwida, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchy" Aleksandra Kail godło „LEXA” zam. Kostrzyn nad Odrą ucz. Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Senatora RP Józefa Łyczaka” Martyna Kaja Kumor godło "Mięta" zam. Bądkowo ucz.
I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku ul. Mickiewicza 6, 87-800 Włocławek za zestaw wierszy

- Jury przyznało "Nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy z Miasta i Gminy Skępe" – Weronika Głowacka godło „Rusałka”, zam. Żuchowo

3. JURY w swej ocenie brało pod uwagę takie elementy w wierszach jak: oryginalność spostrzeżeń, właściwy dobór tematyki utworów, kunszt literacki, wiek uczestników, wrażliwość twórców
na otaczający ich świat oraz własne odczucia i wrażenia związane
z nadesłanymi tekstami.

4. Decyzja Jury XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem jest ostateczna - uczestnikom nie służy prawo odwołania od ww. decyzji.

5. Posiedzenie JURY XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zakończono w dniu 10 maja 2021 r.
o godz. 1900, dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez wszystkich członków JURY.

Zdjęcie przedstawia udekorowane centralne miejsce Sali, w której odbywał się konkurs. W centralnym miejscu tablica z napisem XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego, po bokach rozstawione rollup z logiem Miasta i Gminy Skępe i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

Zdjęcie przedstawia Hannę Gładkowską i Natalię Redecką w trakcie ich koncertu i uczestników gali konkursowej

Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursowej siedzących na krzesłach

Zdjęcie przedstawia członków Jury Konkursu siedzących przy stoliku

Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursowej siedzących na krzesłach

Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursowej siedzących na krzesłach w trakcie koncertu

Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursowej siedzących na krzesłach

Zdjęcie przedstawia Annę Parczewską z Oxfordu widoczną na ekranie komputera

Zdjęcie przedstawia Prezes Banku Spółdzielczego w Skępem Monikę Skorupską w trakcie zdalnego łączenia przez Internet z uczestniczką konkursu z Oxfordu

Zdjęcie przedstawia Prezesa Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej wręczającego nagrodę uczestnikowi konkursu

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Tłuchowo wręczającego nagrodę uczestniczce konkursu

Zdjęcie przedstawia uczestniczkę konkursu siedzącą na krześle i czytającą wiersz

Zdjęcie przedstawia Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wręczającego nagrodę uczestniczce konkursu

Zdjęcie przedstawia stojącego i przemawiającego przewodniczącego Jury Jerzego Kowalskiego i członków Jury siedzących na krzesłach przy stoliku

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe wręczającego nagrodę uczestniczce konkursu

Zdjęcie przedstawia uczestniczkę konkursu siedzącą na krześle i czytającą wiersz

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe wręczającego nagrodę uczestniczce konkursu

Zdjęcie przedstawia Członka Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego wręczającego nagrodę uczestniczce konkursu

Zdjęcie przedstawia przedstawiciela KPCEN we Włocławku i  Członka Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego wręczających nagrodę uczestniczce konkursu

Zdjęcie przedstawia przedstawiciela KPCEN we Włocławku i  Członka Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego wręczających nagrodę uczestniczce konkursu

Zdjęcie przedstawia przedstawiciela Członka Zarządu Powiatu Lipnowskiego wręczającego nagrodę uczestniczce konkursu

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe wręczającego nagrodę laureatowi III miejsca  zdobywcy Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zdjęcie przedstawia uczestnika konkursu stojącego i czytającą wiersz

Zdjęcie przedstawia laureata konkursu z Litwy widocznego na ekranie komputera

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w trakcie zdalnego łączenia przez Internet z uczestnikiem  konkursu z Litwy

Zdjęcie przedstawia Dorotę Łańcucką radną Rady Powiatu w Lipnie wręczającą nagrodę w imieniu posła Tomasza Lenza

Zdjęcie przedstawia uczestniczkę konkursu stojącą i czytającą wiersz

Zdjęcie przedstawia przedstawicielkę Biura Senatora Łyczaka wręczającą nagrodę Senatora uczestniczce

Zdjęcie przedstawia uczestniczkę konkursu stojącą i czytającą wiersz

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe wręczającego nagrodę laureatce Nagrody Specjalnej  Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy z Miasta i Gminy Skępe

Zdjęcie przedstawia dyrektora biblioteki wręczającego podziękowania Hannie Gładkowskie i Natalii Redeckiej za wspaniały koncert w ich wykonaniu

Zdjęcie przedstawia dyrektora biblioteki wręczającego podziękowania Członkowi Jury

Zdjęcie przedstawia dyrektora biblioteki wręczającego podziękowania Członkowi Jury

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe składającego podziękowania organizatorom

Zdjęcie przedstawia Członka Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego składającego podziękowania organizatorom