Konkurs kulinarny pt. „Skępska książka kucharska – Smaki dziedzictwa – smacznie jak u babci”
- zorganizowany z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa
w Województwie Kujawsko-Pomorskim

ORGANIZATOR KONKURSU:
MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM


ADRESACI KONKURSU:

 • Mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe

CELE KONKURSU:

 • Pogłębianie wiedzy o regionie - naszej "Małej Ojczyźnie" oraz tradycjach i kulturze lokalnej
 • Budowanie więzi emocjonalnej z regionem
 • Pobudzenie wrażliwości twórczej i pogłębianie pasji kulinarnych wśród mieszkańców


REGULAMIN KONKURSU:

 • Przedmiotem konkursu jest nadesłanie w terminie do 1 września 2021 r. do godziny 14.00 na Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie osobiście w formie papierowej i na nośniku elektronicznym przepisu na tradycyjną skępską, dobrzyńską, regionalną, ulubioną potrawę.
 • Do przesłanych przepisów muszą zostać załączone oświadczenia, które są załącznikiem do niniejszego regulaminu. W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest konieczność wypełnienia zgody na udział w konkursie przez rodzica lub opiekuna prawnego i dołączenie jej do złożonej na konkurs pracy.
 • Na konkurs można zgłosić tylko jeden przepis przez jedną osobę.
 • Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • W celu ułatwienia głosowania przepisy zostaną wyeksponowane na stronie internetowej Biblioteki: biblioteka.skepe.pl oraz wystawione w różnych punktach Skępego w postaci wystawy.
 • Werdykt zostanie wydany przez Organizatora w oparciu o głosowanie przeprowadzone wśród mieszkańców. Wydany werdykt jest ostateczny i nie przysługuje uczestnikom prawo do odwołania od werdyktu.
 • Głosować można przy użyciu kart do głosowania, które są załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 • Kartę do głosowania należy włożyć do koperty, zakleić i dostarczyć do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-30 Skępe lub wrzucić do zaplombowanej urny do głosowania w miejscu oddania głosu.
 • Uczestnicy konkursu wezmą udział w losowaniu nagrody w postaci książki kucharskiej.
 • Przepisy zostaną wyeksponowanie i opatrzone numerem.
 • Głosowanie trwać będzie do 20.września 2021 r. do godz. 24.00.
 • Autor przepisu, który otrzyma największą ilość głosów w głosowaniu mieszkańców zdobędzie nagrodę w postaci książki kucharskiej.
 • Przepisy po zakończeniu konkursu będą eksponowane na wystawie tworząc pewnego rodzaju książkę kucharską.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora.

                                                                                  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie  z art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem. Kościelna 2, 87-630 Skępe.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu: ”Konkurs kulinarny pt. „Skępska książka kucharska – Smaki dziedzictwa – smacznie jak u babci” - zorganizowany z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.
 • Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 • Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż 5 lat od rozstrzygnięcia konkursu.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.

Załącznik do konkursu do pobrania