PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców
pt. „Lato w Skępem”
(
z motywem związanym z tradycjami turystycznymi Skępego
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 23 września 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Anna Olszewska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęło 27 prac plastycznych

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

W kategorii do 6 lat:

I miejsce – Zofia i Aleksandra Redeckie

II miejsce – Jan Kowalski

II miejsce – Jakub Małkiewicz

III miejsce – Hania Pawłowska

III miejsce – Maja Kępińska

III miejsce – Zuzanna Alaszkiewicz

oraz wyróżnienia: Aleksander Rafał Sobociński, Adam Alaszkieicz, Ola Buczek, Wiktoria Linkowska

w kategorii powyżej 6 lat:

I miejsce – Antonina Kowalska

II miejsce – Jakub Cież

III miejsce – Franciszek Krymka

oraz wyróżnienia: Filip Naklicki, Marcel Kępiński, Nikola Sekulska

Jury przyznało nagrodę specjalną za pracę zbiorową uczniów Przedszkola Publicznego „Pod lipami” w Wiosce.

5. Organizatorzy serdecznie dziękują i gratulują uczestnikom za udział w Konkursie.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom (osobom nagrodzonym i wyróżnionym) odbędzie się 5 października 2021 roku (we wtorek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej – sala nr 12 Urzędu Miasta i Gminy Skępe

W trakcie wręczenia nagród obowiązuje reżim sanitarny związany z obowiązującymi obostrzeniami wprowadzonymi z powodu panującej pandemii koronawirusa.

Z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego i brak możliwości wręczenia dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu - osoby, których prace nie zostały nagrodzone mogą odbierać pamiątkowe dyplomy w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.