PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Barwy Biało-Czerwone brzmią jak niepodległość” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 4 listopada 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Anna Olszewska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęło 43 prace plastyczne złożone na konkurs przez 41 uczestników.

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

W kategorii do 7 lat:

I miejsce – Zuzanna Alaszkiewicz

II miejsce – Paweł Wysokiński

II miejsce – Wiktoria Koszytkowska

III miejsce – Adam Alaszkiewicz

III miejsce – Maja Kępińska

III miejsce – Aleksandra Kłoss

oraz wyróżnienia:, Aleksandra Buczek, Maria Wyborska

 

w kategorii powyżej 7 lat:

I miejsce – Natalia Kwiatkowska

II miejsce – Lidia Essa

II miejsce – Aleksander Wrzosek

III miejsce – Szymon Podlas

III miejsce – Iza Bogdanowicz

III miejsce  - Laura Odziemczyk

oraz wyróżnienia: Magdalena Kowalewska, Aleksander Zalewski, Dorota Orłowska, Oliwia Wyborska

 

Jury przyznało nagrodę specjalną za pracę zbiorową uczniów Przedszkola Publicznego im. E. Szelburg – Zarembiny w Skępem.

5. Organizatorzy serdecznie dziękują i gratulują uczestnikom za udział w Konkursie.

Jury:

Anna Olszewska – Przewodniczący Jury

Urszula Małkiewicz  -  Członek Jury

Jerzy Kowalski – Członek Jury

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani w czasie późniejszym. W dniu 11 listopada 2021 r. odbędzie się wystawa prac konkursowych w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem.