25 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Rodziców pn. „Barwy biało-czerwone brzmią jak niepodległość”.  Konkurs organizowany corocznie z okazji gminnych obchodów Święta Niepodległości odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Impreza ta, jak większość wydarzeń organizowanych przez skępską książnicę cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Prace uczestników mieszkańcy Skępego i okolic mogli podziwiać w trakcie gminnych obchodów zorganizowanych z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę na wystawie w skępskim klasztorze.

W tym roku na konkurs złożone zostały 43 prace plastyczne.  Nagrody laureatom wręczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztof Jaworski wraz członkami Jury dyrektorem biblioteki Jerzym Kowalskim i przewodniczącą Jury Anną Olszewską.

Z okazji wręczenia nagród laureatom prace plastyczne zostały wyeksponowane na wystawie w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe.

Serdeczne gratulacje dla laureatów i ich opiekunów oraz wyrazy podziękowania za udział w konkursie dla wszystkich uczestników.

3 1

3 1

Zdjęcie przedstawia książki jako nagrody dla laureatów konkursu

Zdjęcie przedstawia książki jako nagrody dla laureatów konkursu

Zdjęcie przedstawia prace konkursowe wyłożone na stole w sali konferencyjnej

Zdjęcie przedstawia prace konkursowe wyłożone na stole w sali konferencyjnej

Zdjęcie przedstawia prace konkursowe wyłożone na stole w sali konferencyjnej

Zdjęcie przedstawia widok sali  konferencyjne wraz z wystawą prac konkursowych

Zdjęcie przedstawia uczestników konkursu siedzących wraz z opiekunami na Sali konferencyjnej

Zdjęcie przedstawia moment wręczenia przez Zastępcę Burmistrza nagrody laureatowi konkursu

Zdjęcie przedstawia organizatorów i laureatów konkursu pozujących do wspólnej fotografii