23 listopada to ważny dzień dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce. W tym dniu odbyło się- Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.  Na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły w uroczystości jako „Przyjaciel Szkoły” uczestniczył dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.
 Na co dzień obie jednostki bardzo aktywnie z sobą współpracują, spotykając się na lekcjach bibliotecznych.

W ramach uroczystości przedstawiciel Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej złożył dzieciom życzenia i wręczył im słodki upominek od biblioteki.

Zdjęcie przedstawia wspólne zdjęcie dyrektora biblioteki z pierwszakami. Dyrektor stoi za uczniami. Uczniowie siedzą na ławeczce pod ścianą udekorowaną odświętnie

Zdjęcie przedstawia wspólne zdjęcie dyrektora biblioteki z pierwszakami. Dyrektor stoi za uczniami. Uczniowie siedzą na ławeczce pod ścianą udekorowaną odświętnie

Zdjęcie przedstawia pierwszaków siedzących na ławeczce. Po lewej stronie widać panią dyrektor przemawiającą do pierwszaków

Zdjęcie przedstawia pierwszaków stojących i składających ślubowanie. Z prawej strony stoją uczniowie trzymajacy sztandar szkoły w rękach w trakcie ślubowania