PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców
pt. Kubusia Puchatka spacer po Skępem
z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka przypadającego 18 stycznia
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 17 lutego 2022 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem
2. Komisja obradowała w składzie: Anna Olszewska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji
3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęły 32 prace plastyczne
4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

W kategorii do 7 lat:
I miejsce – Mateusz Kowalski
II miejsce – Bartosz Kubiński
II miejsce – Jan Kowalski
III miejsce –Maria Wyborska
III miejsce – Paweł Wysokiński
oraz wyróżnienia: Adam Alaszkiewicz


w kategorii powyżej 7 lat:
I miejsce – Antonina Kowalska
II miejsce –Aleksander Krzywdziński
II miejsce – Iza Bogdanowicz
III miejsce - Sobecka Julia
III miejsce -Redecka Julia
III miejsce – Marcel Kępiński
oraz wyróżnienia: Klaudia Podlas, Oliwia Wyborska, Magdalena Kowalewska, Zuzanna Jaskóła

5. Organizatorzy serdecznie dziękują i gratulują uczestnikom za udział w Konkursie.


Uroczyste wręczenie nagród laureatom (osobom nagrodzonym i wyróżnionym) odbędzie się 1 marca 2022 roku (we wtorek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej – sala nr 12 Urzędu Miasta i Gminy Skępe W trakcie wręczenia nagród obowiązuje reżim sanitarny związany z obowiązującymi obostrzeniami wprowadzonymi z powodu panującej pandemii koronawirusa.
Z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego i brak możliwości wręczenia dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu - osoby, których prace nie zostały nagrodzone mogą odbierać pamiątkowe dyplomy w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.