REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – z okazji 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

 I ORGANIZATORZY

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

II PATRONAT

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

III TEMATYKA KONKURSU

Tematyka konkursu obejmuje dowolny tekst w całości lub we fragmencie.

IV CELE KONKURSU

 • Popularyzowanie literatury
 • Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 • Propagowanie wartości rodzinnych i społecznych.

V WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skępe do 18 roku życia
 • Uczestnik przygotowuje na pamięć jeden, wybrany przez siebie wiersz w całości lub we fragmencie. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.
 • Uczestnicy oceniani będą przez Jury w odpowiednich grupach wiekowych.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać np. telefonem komórkowym występ dziecka
  i przesłać gotowy film mailem do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na nośniku elektronicznym. Dodatkowy należy wypełnić kartę zgłoszenia i zgodę na udział dziecka w Konkursie. Wypełnioną Kartę i zgodę zeskanować lub zrobić czytelne zdjęcie i przesłać razem z filmem lub dostarczyć do Biblioteki z zachowaniem wymogów sanitarnych określonych na czas pandemii.
 • Film może przesłać rodzic/opiekun dziecka, szkoła lub przedszkole, za zgodą rodziców/opiekunów dziecka.

VI TERMIN KONKURSU

Na zgłoszenia czekamy do dnia 22 kwietnia 2022 roku.

Wyniki opublikujemy na stronie www.biblioteka.skepe.pl

VII PROCEDURY OCENY WYKONAŃ RECYTATORSKICH

 • Uczestników oceniać będzie 3-osobowe jury.
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy, dla osób nagrodzonych i wyróżnionych ufundowane zostaną nagrody. Przewidziane są wyróżnienia i nagrody specjalne.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie dyrektor M-GBP w Skępem.
 • Wszelkich informacji o Konkursie można uzyskać w godzinach pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem pod nr tel. 542877015.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku nie zgłoszenia
  się odpowiedniej ilości Uczestników. Zgłoszone osoby zostaną o tym powiadomione niezwłocznie.

Klauzula RODO - Oświadczenie opiekuna - Karta zgłoszenia