PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Gminnego Konkursu dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w roku 2022 – z motywem związanym z jubileuszem 25 - lecia odzyskania praw miejskich przez Skępe pod patronatem  Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 31 marca 2022 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie:
Jerzy Kowalski - Przewodniczący Komisji,
Urszula Małkiewicz - członek Komisji
Anna Olszewska  - członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęły 10 haseł nadesłane przez 5 uczestników

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

I miejsce – Laura Odziemczyk za hasło:

„Miasto Skępe obchodzi ćwierćwiecze, spotkajmy się w bibliotece”

oraz:

„Jesteś z Miasta już ćwierć wieku, oczytany bądź człowieku”

II miejsce – Lidia Essa za hasło:

„Dwie daty, o których każdy pamięta: 1997 – Skępe, znów miastem i 1946 – powstała nasza Biblioteka piękna z czego skępska społeczność z dumy pęka”

oraz wyróżnienia: Paweł Wysokiński, Natalia Kwiatkowska i Szymon Sobociński

5. Organizatorzy serdecznie dziękują i gratulują uczestnikom za udział w Konkursie.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się we wtorek 12 kwietnia 2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem o godzinie 15.00.

Serdecznie zapraszamy