Skępe, dn. 11.05.2022 r.

PROTOKÓŁ - WYCIĄG

z posiedzenia Jury XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 11 maja 2022 r. o godz. 16.30 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 22 kwietnia 2022 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

  • Jerzy Kowalski (Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, poeta) – przewodniczący Jury,
  • Monika Kowalska (pedagog, poetka) – członek Jury,
  • Edyta Czachorowska (nauczyciel) - członek Jury,
  • Dariusz Chrobak – (poeta, członek Lipnowskiej Grupy Literackiej) - członek Jury.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi utworami przez poszczególnych uczestników konkursu JURY stwierdziło:

            Na konkurs wpłynęło 91 zestawów wierszy. Zgodnie z regulaminem każdy zestaw winien zawierać trzy wiersze. Łącznie nadesłano 271 wierszy, gdyż dwa zestawy zawierały tylko po 2 wiersze. JURY przyjęło ocenę wierszy w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria od 10 do 15 roku życia włącznie,

- II kategoria od 16 do 21 roku życia włącznie.

JURY stwierdza, iż w poszczególnych kategoriach wiekowych nadesłanych zostało:

I kategoria od 10 do 15 roku życia – 73 zestawy wierszy

II kategoria od 16 do 21 roku życia - 18 zestawów wierszy

            Identyfikacja nagrodzonych uczestników i otwarcie kopert z nazwiskami uczestników nastąpiła po dokonaniu oceny wierszy przez członków komisji oceniającej. Po identyfikacji miejscowości zamieszkania poszczególnych uczestników przyznano nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy z terenu Miasta i Gminy Skępe

Postanowiono, iż z uwagi na konieczność wykazania wkładu kolejnych fundatorów nagród będą one nazwane nazwami fundatorów.

W wyniku dokonanej oceny JURY postanawia co następuje:

  • W kategorii wiekowej od 10 do 15 roku życia przyznać następujące nagrody:

- I miejsce – ,,Nagroda Banku Spółdzielczego w Skępem” – Aleksandra Pochwatka godło "Ardna", zam. Lublin, ucz. Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, 20-487 Lublin, ul. Nałkowskich 110 za zestaw wierszy

- II miejsce – „Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Radosława Sikorskiego – Nadia Kucharska, godło „Nadia” ucz. Szkoły Podstawowej nr 7 im. Generała Józefa Bema, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski ul. Bema 30, za zestaw wierszy,

- III miejsce –,,Nagroda Starosty Lipnowskiego” – Anna Oleksiuk godło Nasturcja” zam. Międzyrzec Podlaski  za zestaw wierszy;

- III miejsce – „Nagroda Wójta Gminy Kikół” – Lena Kulik, godło „problem” ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa za zestaw wierszy

- III miejsce – „Nagroda Waldemara Łykowskiego właściciela Firmy FHU „Akryl” Farby i Lakiery” – Anna Bieńkowska,  godło „ABBA” ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa za zestaw wierszy

oraz przyznano wyróżnienia:

- Wyróżnienie - "Nagroda Wójta Gminy Tłuchowo"- Julia Bąk, godło „bączek” ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie - "Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” Antonina Mrowiec, godło "TOŚKA" zam. Stalowa Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. J. Poniatowskiego 55 37-450 Stalowa Wola  za wiersz pt. „Z serca córki”,

- Wyróżnienie - "Nagroda Wójta Gminy Wielgie" Kacper Życzyński godło "Żetka" zam. Pilchów, ucz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. Poniatowskiego 55 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie – „Nagroda Michała Orzechowskiego - właściciela Zajazdu Mihałufka, – Magdalena Rataj , godło „Magdalena” ucz. Szkoły Podstawowej nr 7 im. Generała Józefa Bema, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski ul. Bema 30, za wiersz pt. „Chwila istnienia”

- Wyróżnienie - "Nagroda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie " Dominik Lewandowski godło "Domino" zam. Wola Nakonowska, ucz. Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, Wilkowice 35, 87-850 Choceń za wiersz pt. „Koledzy”.

- Wyróżnienie - "Nagroda Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą – Sebastian Chyła, godło „Bastek”, zam. Chłopska Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli ul. J. Poniatowskiego 55 37-450 Stalowa Wola za wiersz pt. „Codziennie”

–- Wyróżnienie - "Nagroda Senatora RP Józefa Łyczaka" - Tymon Baranowski godło „baranek” ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa  za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła na Sejm RP Tomasza Lenza" - Wiktoria Kozłowska godło „Pozytywka”, zam. Łochocin, ucz. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie, Wichowo 5a, 87-600 Lipno za wiersz „Modlitwa o pokój”

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchy" – Kalina Alicja Wawrzonkowska, godło „KaWa0111”, zam. Bydgoszcz, , ucz. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, 85-602 Bydgoszcz, ul. Kaliska 10 za wiersz pt. „Wojna”

  • W kategorii wiekowej od 16 – do 21 roku życia przyznano następujące nagrody:

- I miejsce - „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – Izabela Chyła, godło „BELLA2003” zam. Chłopska Wola za zestaw wierszy,

- II miejsce - „Nagroda Starosty Lipnowskiego” – Martyna Kaja Kumor, godło „Magnolia” zam. Bądkowo, ucz. I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku za zestaw wierszy,

- III miejsce – „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skępe” – Maja Siwik, godło „Czuły narrator” zam. Wilków  ucz. II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, ul. Zielona 17, 59-220 Legnica za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego" – Jakub Miklus, godło „KubaM” zam. Stalowa Wola, ucz. Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego" - Zuzanna Kopczyńska godło „ZUZA” zam. Łódź za zestaw wierszy

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego" – Małgorzata Chodyka godło Mał-Goś zam. Międzyrzec Podlaski ucz. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej za wiersz pt. „Wiersz”.

- Wyróżnienie - "Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego" – Dominika Liszkiewicz godło „Maya” zam. Piła, ucz. I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Pile ul. W. Pola 11, 64-920 Piła

- Jury przyznało "Nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy z terenu Miasta i Gminy Skępe" – Jessika Stefania Kosatka godło ˜Rose zam. Skępe za zestaw wierszy

3. JURY w swej ocenie brało pod uwagę takie elementy w wierszach jak: oryginalność spostrzeżeń, właściwy dobór tematyki utworów, kunszt literacki, wiek uczestników, wrażliwość twórców
na otaczający ich świat oraz własne odczucia i wrażenia związane
z nadesłanymi tekstami.

4. Decyzja Jury XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem jest ostateczna - uczestnikom nie służy prawo odwołania od ww. decyzji.

5. Posiedzenie JURY XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zakończono w dniu 11 maja 2022 r.
o godz.20.30 dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez wszystkich członków JURY.

ORGANIZATOR                                                           JURY:

1.

2.

3.

4.