Fotografia przedstawia dzieci przeglądające kolorowe książeczki siedzące na dywanie wraz z opiekunem2 marca korzystając z zaproszenia dyrektora Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wierzbicku zlokalizowanego na terenie gminy Lipno u dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi gościł dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem Jerzy Kowalski. Doskonała okazją do spotkania był obchodzony 3 marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek.

NOREW w Wierzbicku prowadzi rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną z deficytami intelektualnymi, dlatego niezwykle ważna jest umiejętność dobierania adekwatnych do potrzeb metod pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Głównym celem takich spotkań jest stymulacja rozwojowa nastawiona na uspołecznienie i otwartość uczestników na nowe, obce bodźce i zewnętrzne środowisko rzeczowo-osobowe, które otacza dziecko.

W trakcie zajęć prowadzonych przez dyrektora biblioteki główny nacisk nastawiony został na rozbudzenie emocji poprzez obcowanie dziecka z kolorowym światem książki, terapię ręki i ćwiczenie umiejętności manualnych poprzez kolorowanie obrazków, biblioterapię – słuchanie bajek i współuczestniczenie w ich czytaniu, jak również uspołecznienie poprzez kontakt z osobą ze środowiska pozaszkolnego. Uczniowie bardzo aktywnie i żywiołowo reagowali na kolejne punkty programu angażując się maksymalnie w prowadzone zajęcia.

Świat dziecka niepełnosprawnego jest bardzo subtelny, osobliwy i chłonny odpowiedniej dynamiki prowadzonych zajęć. W tak dużej, różnorodnej wiekowo jak również  pod względem indywidualnych potrzeb rozwojowych grupie bardzo trudno jest nadać zajęciom jednorodną tematykę i dynamikę, jednak oceniając po aktywności dzieci ich reakcjach – czasami bardzo emocjonalnych jak również zaangażowaniu zajęcia można zaliczyć do udanych.

Fotografia przedstawia dzieci przeglądające kolorowe książeczki siedzące na dywanie wraz z opiekunem

Fotografia przedstawia dzieci przeglądające kolorowe książeczki siedzące na dywanie wraz z opiekunem

Fotografia przedstawia dzieci przeglądające kolorowe książeczki siedzące na dywanie wraz z opiekunem

Fotografia przedstawia dzieci przeglądające kolorowe książeczki siedzące na dywanie

Fotografia przedstawia dzieci siedzące przy stolikach kolorujące obrazki

Fotografia przedstawia dzieci siedzące przy stolikach kolorujące obrazki

Fotografia przedstawia dzieci siedzące przy stolikach kolorujące obrazki

Fotografia przedstawia dzieci siedzące przy stolikach kolorujące obrazki

Fotografia przedstawia dzieci siedzące przy stolikach kolorujące obrazki przy pomocy opiekuna

Fotografia przedstawia dziecko siedzące przy stoliku kolorujące obrazki przy pomocy opiekuna

Fotografia przedstawia grupkę dzieci siedzących wraz z opiekunką przy okrągłym stoliku w trakcie prac plastycznych

Fotografia przedstawia dziewczynkę prezentującą do zdjęcia swoją pracę plastyczną w postaci narysowanego serca

Fotografia przedstawia dzieci siedzące przy stolikach kolorujące obrazki przy pomocy opiekuna

Fotografia przedstawia dziewczynkę siedzącą przy stoliku i prezentującą do zdjęcia pokolorowany obrazek ze Smerfetką

Fotografia przedstawia grupkę dziecko siedzące wraz z opiekunką przy okrągłym stoliku w trakcie prac plastycznych

Fotografia przedstawia dzieci siedzące przy stolikach kolorujące obrazki wraz z opiekunkami

Fotografia przedstawia pracę plastyczną w postaci pokolorowanego obrazka ze smerfem poetą

Fotografia przedstawia dzieci siedzące przy stolikach kolorujące duży obrazek psa z baki Reksia  przy pomocy opiekuna