<p style="line-height: 20pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">9 września 2023 r. odbyła się dwunasta odsłona Narodowego Czytania pod Patronatem pary Prezydenckiej. Tradycyjnie, jak co roku, do akcji za włączyło się również Miasto i&nbsp;Gmina Skępe. Organizatorem akcji w&nbsp;naszej gminie było Miasto i&nbsp;Gmina Skępe wespół z&nbsp;Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w&nbsp;Skępem. Tegoroczną lekturą czytaną w&nbsp;całej Polsce była powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.</span></p> <p style="line-height: 20pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Skępskie Narodowe czytanie odbyło się w&nbsp;pięknej scenerii&nbsp; skępskiego rynku przy fontannie. W&nbsp; czytaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Miasta i&nbsp;Gminy Skępe z&nbsp;Burmistrzem Piotrem Wojciechowskim i&nbsp;Przewodniczącym Rady Miejskiej w&nbsp;Skępem Januszem Kozłowskim na czele, przedstawiciele stowarzyszeń, dyrektorzy przedstawiciele szkół, nauczyciele oraz wielu mieszkańców Skępego, którzy od wielu lat uczestniczą w&nbsp;tej narodowej akcji. W tym roku do grona czytających dołączyli również turyści z Otwocka</span></p> <p style="line-height: 20pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Tradycyjnie swoje zamiłowanie do literatury zademonstrowali uczniowie i&nbsp;nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w&nbsp;Wólce, którzy pod okiem Pani Dyrektor Magdaleny Grzelak przygotowali montaż słowny tegorocznej lektury Narodowego Czytania.</span></p> <p style="line-height: 20pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Na pamiątkę uczestnictwa w&nbsp;tym ważnym wydarzeniu każdy uczestnik czytania otrzymał z&nbsp;rąk Burmistrza Piotra Wojciechowskiego specjalny, pamiątkowy certyfikat. Uczestnicy mogli również opieczętować certyfikat lub przyniesiony egzemplarz książki specjalną pieczęcią nadesłaną do skępskiej biblioteki z&nbsp;Kancelarii Prezydenta RP.</span></p> <p style="line-height: 20pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">W tym roku zarówno pogoda jak i&nbsp;uczestnicy dopisali, tak wiec skępskie Narodowe Czytanie było wyjątkowo udane. W&nbsp;akcji na skępskim rynku wzięło udział blisko sześćdziesiąt osób. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w&nbsp;tym narodowym, czytelniczym zrywie popularyzującym piękną, polską literaturę.</span></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-1.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać wystawę na skwerku w Skępem przygotowaną z okazji Narodowego Czytania" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-2.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać nauczycielkę i ucznia przy stoliku wystawionym na skwerku w Skępem pieczętujących pieczęcią książkę" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-3.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać Burmistrz Skępego siedzącego przy stoliku i czytającego lekturę Narodowego Czytania „Nad Niemnem”" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-4.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać uczestników narodowego czytania siedzących na skwerku na krzesłach pod namiotem" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-5.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać Burmistrza Skępego wręczającego uczestnikom certyfikaty udziału w Narodowym Czytaniu" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-6.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wólce czytających „Nad Niemnem”" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-7.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać uczestników narodowego czytania siedzących na skwerku na krzesłach pod namiotem" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-8.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać uczestników Narodowego Czytania pieczętujących na skwerku na stoliku pieczęcią przyniesione książki" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-9.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać chłopca siedzącego przy stoliku wystawionym na skwerku czytającego książkę" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-10.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać uczestniczkę siedzącą przy stoliku wystawionym na skwerku czytającą książkę" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-11.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać ucznia szkoły średniej siedzącego przy stoliku wystawionym na skwerku czytającego książkę" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-12.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać dwoje uczestników Narodowego Czytania siedzących na krzesłach przy stoliku na skwerku w trakcie czytania lektury" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-13.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać uczestników Narodowego Czytania pieczętujących na skwerku na stoliku pieczęcią przyniesione książki" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p>9 września 2023 r. odbyła się dwunasta odsłona Narodowego Czytania pod Patronatem pary Prezydenckiej. Tradycyjnie, jak co roku, do akcji za włączyło się również Miasto i Gmina Skępe. Organizatorem akcji w naszej gminie było Miasto i Gmina Skępe wespół z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Skępem. Tegoroczną lekturą czytaną w całej Polsce była powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Skępskie Narodowe czytanie odbyło się w pięknej scenerii  skępskiego rynku przy fontannie. W  czytaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Skępe z Burmistrzem Piotrem Wojciechowskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem Januszem Kozłowskim na czele, przedstawiciele stowarzyszeń, dyrektorzy przedstawiciele szkół, nauczyciele oraz wielu mieszkańców Skępego, którzy od wielu lat uczestniczą w tej narodowej akcji. W tym roku do grona czytających dołączyli również turyści z Otwocka

Tradycyjnie swoje zamiłowanie do literatury zademonstrowali uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Wólce, którzy pod okiem Pani Dyrektor Magdaleny Grzelak przygotowali montaż słowny tegorocznej lektury Narodowego Czytania.

Na pamiątkę uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu każdy uczestnik czytania otrzymał z rąk Burmistrza Piotra Wojciechowskiego specjalny, pamiątkowy certyfikat. Uczestnicy mogli również opieczętować certyfikat lub przyniesiony egzemplarz książki specjalną pieczęcią nadesłaną do skępskiej biblioteki z Kancelarii Prezydenta RP.

W tym roku zarówno pogoda jak i uczestnicy dopisali, tak wiec skępskie Narodowe Czytanie było wyjątkowo udane. W akcji na skępskim rynku wzięło udział blisko sześćdziesiąt osób. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tym narodowym, czytelniczym zrywie popularyzującym piękną, polską literaturę.

Na zdjęciu widać wystawę na skwerku w Skępem przygotowaną z okazji Narodowego Czytania

Na zdjęciu widać nauczycielkę i ucznia przy stoliku wystawionym na skwerku w Skępem pieczętujących pieczęcią książkę

Na zdjęciu widać Burmistrz Skępego siedzącego przy stoliku i czytającego lekturę Narodowego Czytania „Nad Niemnem”

Na zdjęciu widać uczestników narodowego czytania siedzących na skwerku na krzesłach pod namiotem

Na zdjęciu widać Burmistrza Skępego wręczającego uczestnikom certyfikaty udziału w Narodowym Czytaniu

Na zdjęciu widać nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wólce czytających „Nad Niemnem”

Na zdjęciu widać uczestników narodowego czytania siedzących na skwerku na krzesłach pod namiotem

Na zdjęciu widać uczestników Narodowego Czytania pieczętujących na skwerku na stoliku pieczęcią przyniesione książki

Na zdjęciu widać chłopca siedzącego przy stoliku wystawionym na skwerku czytającego książkę

Na zdjęciu widać uczestniczkę siedzącą przy stoliku wystawionym na skwerku czytającą książkę

Na zdjęciu widać ucznia szkoły średniej siedzącego przy stoliku wystawionym na skwerku czytającego książkę

Na zdjęciu widać dwoje uczestników Narodowego Czytania siedzących na krzesłach przy stoliku na skwerku w trakcie czytania lektury

Na zdjęciu widać uczestników Narodowego Czytania pieczętujących na skwerku na stoliku pieczęcią przyniesione książki