Zarządzenie nr 6/2023

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem w dniu 31 października 2023 r.

Na podstawie art.17 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz.493) ze zm., oraz Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem z dnia 2 stycznia 2008 r.

zarządzam, co następuje:

  • 1. W dniu 31 października 2023 r. ustala się czas pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem od godziny 730 do godziny 1200­
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia

W oryginale podpisał
Jerzy Kowalski

Dyrektor
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Skępem