Skępe, dn. 02.11.2023 r.

Protokół

z posiedzenia Jury Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Rodziców pt. „Barwy biało-czerwone brzmią, jak niepodległość” zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 2 listopada 2023 roku zebrała się komisja oceniająca w celu dokonania oceny dostarczonych na konkurs prac:

Anna Olszewska - Przewodniczący Jury,

Urszula Małkiewicz - członek Jury

Jerzy Kowalski - członek Jury,

Po zapoznaniu się z pracami uczestników konkursu JURY stwierdziło, iż na konkurs dostarczono 55 prac. Po zapoznaniu się z pracami JURY postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia.

Pierwsza kategoria do 6 lat:

I miejsce - Maja Moderska – Niepubliczne Przedszkole „Kujawiaczek” w Skępem

II miejsce – Alicja Łabiszewska – Przedszkole „Pod lipami” w Wiosce

II miejsce – Maria Okonkowska  - Niepubliczne Przedszkole „Kujawiaczek” w Skępem

II miejsce – Bruno Ciemiecki – Szkoła Podstawowa w Czermnie

III miejsce – Kacper Malanowski – Niepubliczne Przedszkole „Kujawiaczek” w Skępem

III miejsce – Pola Sobocińska - Przedszkole „Pod lipami” w Wiosce

III miejsce  –  Alicja Dołkowska – Przedszkole „Pod lipami” w Wiosce

Wyróżnienia :

- Anna Szychowska - Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem,

- Antonina Buczek – Przedszkole im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Skępem

- Piotr Wrzosek -  Przedszkole im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Skępem

- Nikola Melibruda – Szkoła Podstawowa w Czermnie

- Amelia Kuczkowska - Przedszkole „Pod lipami” w Wiosce

kategoria: 7-13 lat:

I miejsce – Adam Borowski – Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem

II miejsce – Aleksander Wrzosek – Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem

III miejsce – Łukasz Kaźmierczak  - Szkoła Podstawowa w Czermnie

III miejsce – Julian Krakowski – Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem

III miejsce – Natalia Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem

Wyróżnienia:  

- Nadia Czyżewska – Szkoła Podstawowa w Czermnie

- Lena Tkaczyk – Szkoła Podstawowa w Czermnie

- Kaja Wyrostkiewicz – Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem

- Aleksandra Buczek – Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

- Roksana Witkowska – Szkołą Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem

Kategoria powyżej 13 lat:

I miejsce – Kacper Adamczewski – Szkoła Podstawowa w Czermnie

Posiedzenie Jury konkursu zakończono dokumentując je niniejszym protokołem podpisanym przez wszystkich członków Jury.

Anna Olszewska - Przewodnicząca Komisji

Urszula Małkiewicz - członek jury

Jerzy Kowalski - członek jury

 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i dyplomów uczestnikom odbędzie się 21 listopada 2023 r - (wtorek) o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe (sala nr 12)