Zmiana terminu nadsyłania prac
na XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną w kraju oraz brak możliwości przeprowadzenia Konkursu w zaplanowanym terminie - w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmianie ulega termin nadsyłania prac na XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Nowy termin nadsyłania prac to:
18 września 2020 r.

Prace nadesłane przez uczestników w czasie określonym w regulaminie pierwotnym są zakwalifikowane do udziału w konkursie i stanowią prace nadesłane na tegoroczną edycję Konkursu.

Zmianie ulega również termin uroczystego wręczenia nagród laureatom - termin zostanie określony w późniejszym czasie i jest uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju. Również z ww. przyczyn formuła wręczenia nagród może ulec zmianie.

Jerzy Kowalski

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki

Publicznej w Skępem