Zdjęcie przedstawia prace dostarczone na konkurs leżące na wystawie na stoliku7 marca 2023 roku odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Gminnym konkursie dla dzieci i rodziców na „Walentynkę” pt. „Lubimy czytać – lubimy naszą Bibliotekę”, Konkurs został zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem dla uczczenia 75 rocznicy powstania Biblioteki.

Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Wręczenie nagród odbyło się w Sali konferencyjnej UMiG Skępe.
Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 28 lutego 2023 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem. Komisja obradowała w składzie: Anna Olszewska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji. Na Konkurs wpłynęły 24 prace plastyczne. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

- w kategorii do 6 lat nagrody otrzymali: I miejsce – Maja Wierzbowska, II miejsce – Hanna Rzeczewska, II miejsce – Aleksandra Bocheńska, III miejsce – Marysia Wyborska, III miejsce – Adam Alaszkiewicz, III miejsce – Alicja Łabiszewska oraz wyróżnienie otrzymał Adam Jaks:

- w kategorii powyżej 6 lat ustalono następujące wyniki konkursu: I miejsce – Antoni Markowski, II miejsce –  Oliwia Wyborska, II miejsce –    Szymon Markowski, III miejsce – Anastazja Godlewska, III miejsce – Marysia Leszczyńska, III miejsce  - Roksana Witkowska.

Nagrody laureatom i uczestnikom konkursu wręczył Sekretarz Miasta i Gminy Skępe Zbigniew Małkiewicz wraz członkami Jury. Prace dostarczone na konkurs zostały wyeksponowane w postaci wystawy, która mogli podziwiać goście przybyli na uroczystość.

Zdjęcie przedstawia prace dostarczone na konkurs leżące na wystawie na stoliku

Zdjęcie przedstawia prace dostarczone na konkurs leżące na wystawie na stoliku

Zdjęcie przedstawia prace dostarczone na konkurs leżące na wystawie na stoliku

Zdjęcie przedstawia prace dostarczone na konkurs leżące na wystawie na stoliku

Zdjęcie przedstawia prace dostarczone na konkurs leżące na wystawie na stoliku

Zdjęcie przedstawia prace dostarczone na konkurs leżące na wystawie na stoliku

Zdjęcie przedstawia prace dostarczone na konkurs leżące na wystawie na stoliku

Zdjęcie przedstawia moment wręczenia nagrody laureatowi konkursu przez Sekretarza Miasta i Gminy Skępe

Zdjęcie przedstawia wspólną fotografię uczestniczki konkursu wraz z organizatorami

Zdjęcie przedstawia moment wręczenia nagrody laureatowi konkursu przez Dyrektora biblioteki