„Nie bądźcie obojętni Auschwitz nie spadło z nieba !!!

Fotografia przedstawia uczestników konkursu i organizatorów pozujących do wspólnej fotografii5 marca 2024 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbyło się podsumowanie wyników i wręczenie nagród w powiatowym Konkursie Plastycznym pt.  „Nie bądźcie obojętni Auschwitz nie spadło z nieba !!!” zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 9 lutego 2024 roku zebrała się komisja oceniająca w celu dokonania oceny dostarczonych na konkurs prac w składzie Anna Olszewska - Przewodniczący Jury, Urszula Małkiewicz - członek Jury, Jerzy Kowalski - członek Jury. Na konkurs dostarczono 20 prac. W wyniku oceny prac przyznano następujące lokaty w konkursie:

Kategoria – szkoły podstawowe

I miejsce – Aleksander Krzywdziński – Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
II miejsce - Jakub Kalinowski – Zespół Szkół im. I.A. Zboińskiego w Kikole
II miejsce - Zuzanna Jankowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kikole
III miejsce - Jula Rekus – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie
III miejsce - Oliwia Kopczyńska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole
III miejsce Paula Ostrowska – Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach
Wyróżnienie – Natalia Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Kategoria – szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Oliwia Czarnecka – Zespół Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem

Kategoria – szkoły specjalne
I miejsce – Daria Pilarska – Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie – Szkoła Przyspasabiająca
II Dominik Podlewski - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
III Daniel Zwoliński - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie

Wyróżnienia:
– Emilia Kłos - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie – Szkoła Przyspasabiająca
Bartłomiej Wielgus - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie – Szkoła Przyspasabiająca
Hubert Bojanko - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
Kacper Gutowski - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie.

W trakcie uroczystego podsumowania wyników konkursu, którego dokonał dyrektor biblioteki Jerzy Kowalski uczestnicy wysłuchali przemówienia prof. Mariana Turskiego wygłoszonego w trakcie 80 rocznicy wyzwolenia więźniów z niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Po przemówieniu profesora Turskiego przewodnicząca Jury Anna Olszewska podsumowała konkurs plastyczny pod względem artystycznym i poziomu trudności, po czym swoje słowa do uczestników skierował patron konkursu Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski. Po przemówieniach wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy.

W trakcie uroczystości przybyli goście podziwiali prace uczestników wystawione w formie wystawy w sali konferencyjnej.

Uczestnicy zgodnie podkreślali ważną rolę tego typu wydarzeń edukujących młode pokolenie poprzez sztukę dla budowania właściwych wartości szkieletu moralnego kolejnych, młodych pokoleń.

Zdjęcie przedstawia widok ogólny na udekorowaną salę konferencyjną

Zdjęcie przedstawia nagrody dla uczestników konkursu leżące na stole

Zdjęcie przedstawia tablicę informującą o konkursie stojącą w sali konferencyjnej

Zdjęcie przedstawia wystawę prac na stolikach w sali konferencyjnej

Zdjęcie przedstawia wystawę prac na stolikach w sali konferencyjnej

Zdjęcie przedstawia nagrodzą pracę plastyczna

Zdjęcie przedstawia widok ogólny na siedzących uczestników konkursu

Zdjęcie przedstawia burmistrza wręczającego laureatce nagrodę

Zdjęcie przedstawia laureatkę wraz z organizatorami konkursu

Zdjęcie przedstawia laureatów wraz z organizatorami konkursu

Zdjęcie przedstawia moment wręczania nagrody laureatce konkursu

Zdjęcie przedstawia moment wręczania nagrody laureatce konkursu

Zdjęcie przedstawia laureatkę wraz z organizatorami konkursu

Zdjęcie przedstawia laureatkę wraz z organizatorami konkursu

Zdjęcie przedstawia laureatkę wraz z organizatorami konkursu

Fotografia przedstawia uczestników konkursu i organizatorów pozujących do wspólnej fotografii