Skępe, dn. 05.05.2024 r.

PROTOKÓŁ

W dniu 5 maja 2024 r. o godz. 15.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 22 kwietnia 2024 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

  • Jerzy Kowalski (Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, poeta) – przewodniczący Jury,
  • Monika Kowalska (pedagog, poetka) – członek Jury,
  • Edyta Czachorowska (nauczyciel) - członek Jury,
  • Dariusz Chrobak – (poeta, członek Lipnowskiej Grupy Literackiej) - członek Jury.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi utworami przez poszczególnych uczestników konkursu JURY stwierdziło:

         Na konkurs wpłynęło 62 zestawy wierszy. Zgodnie z regulaminem każdy zestaw winien zawierać trzy wiersze. Łącznie nadesłano 185 wierszy, JURY przyjęło ocenę wierszy w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria od 10 do 15 roku życia włącznie,

- II kategoria od 16 do 21 roku życia włącznie.

JURY stwierdza, iż w poszczególnych kategoriach wiekowych nadesłanych zostało:

I kategoria od 10 do 15 roku życia – 45 zestawów wierszy, w tym jeden zestaw zawierał 2 wiersze

II kategoria od 16 do 21 roku życia - 17 zestawów wierszy

         Identyfikacja nagrodzonych uczestników i otwarcie kopert z nazwiskami uczestników nastąpiła po dokonaniu oceny wierszy przez członków komisji oceniającej.

Postanowiono, iż z uwagi na konieczność wykazania wkładu kolejnych fundatorów nagród będą one nazwane nazwami fundatorów.

W wyniku dokonanej oceny JURY postanawia co następuje:

  • W kategorii wiekowej od 10 do 15 roku życia przyznać następujące nagrody:

- I miejsce – ,,Nagroda Banku Spółdzielczego w Skępem” – Antonina Mrowiec godło "MROTOSIA", zam. Stalowa Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola, za zestaw wierszy, ze szczególnym uwzględnieniem wiersza „być aniołem” i  „Nadzieja”.

- II miejsce – „Nagroda Waldemara Łykowskiego właściciela Firmy FHU „Akryl Farby i Lakiery” – Anna Tyburska, godło „Uran”  zam. Goleszyn, ucz. Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego, 09-200 Sierpc, za zestaw wierszy, ze szczególnym uwzględnieniem wiersza „Człowiek”.

- III miejsce „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Kikół” – Karolina Kłosińska, godło „Karolcia”, ucz. Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu, Nadróż 56, 87-515 Rogowo, za zestaw wierszy, ze szczególnym uwzględnieniem wiersza „Noc”

- Wyróżnienie - "Nagroda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z.o.o. w Lipnie” - Julia Bąk, godło „ Bączek” ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” w Warszawie ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa, za zestaw wierszy, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu „Chwila”.

- Wyróżnienie- „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” Lena Kulik godło „Problem” ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” w Warszawie ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Wójta Gminy Tłuchowo” Jakub Sadowski godło „Sad” ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” w Warszawie, ul. W. Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Wójta Gminy Wielgie” Nikola Mozgawa, godło „MOZNIK” zam. Stalowa Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Prezesa Polskiego Związku Bibliotek” - Antonina Zielińska, godło „ZIELTOŚ” zam. Stalowa Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola , za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – Jan Kocot, godło „LIRYCZNYRAJ” zam. Bytom, ucz. IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu, Pl. Sikorskiego 1, 41-902 Bytom, za zestaw wierszy, ze szczególnym uwzględnieniem „Widok z okna”.

- Wyróżnienie – „Nagroda Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem” – Tymon Baranowski godło „Baranek” ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine”
w Warszawie ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa , za zestaw wierszy, ze szczególnym uwzględnieniem wiersza „Ostatnia strona”.

- Wyróżnienie – „Nagroda Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu CZYŻ-NIE” – Maja Paradowska, godło „Paradzia”, ucz.  Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu, Nadróż 56, 87-515 Rogowo, za wiersz „Nadróż to nie miasto”.

  • W kategorii wiekowej od 16 – do 21 roku życia przyznano następujące nagrody:

- I miejsce - „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – Małgorzata Sobkiewicz godło „GOSIX”, zam. Agatówka, za zestaw wierszy, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu „Matko Skępska”;

- II miejsce - „Nagroda Starosty Lipnowskiego” – Natalia Majewska godło „Hemerocallis” zam. Głogowo, ucz. Zespołu Szkół w Dobrzejewicach, Dobrzejewice 57B, 87-123 Dobrzejewice, za zestaw wierszy.

- III miejsce – „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skępe” – Jakub Miklus, godło „Miklusik ” zam. Stalowa Wola, ucz. Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, za zestaw wierszy;

- Wyróżnienie – „Nagroda Posła na Sejm RP Krystiana Łuczaka” - Izabela Chyła godło „BELLA2003” zam. Chłopska Wola za zestaw wierszy, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu „Bajka”;

- Wyróżnienie – „Nagroda Posła na Sejm RP” Tomasza Szymańskiego” - Dominika Liszkiewicz godło „Amelia” zam. Piła, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchy” Grzegorz Sobkiewicz godło „Grechut” zam. Agatówka, ucz. Zespołu Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola, za zestaw wierszy, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu „mojemu Aniołowi…”

3. JURY w swej ocenie brało pod uwagę takie elementy w wierszach jak: oryginalność spostrzeżeń, właściwy dobór tematyki utworów, kunszt literacki, wiek uczestników, wrażliwość twórców na otaczający ich świat oraz własne odczucia i wrażenia związane z nadesłanymi tekstami.

4. Decyzja Jury XXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem jest ostateczna - uczestnikom nie służy prawo odwołania od ww. decyzji.

5. Posiedzenie JURY XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zakończono w dniu 5 maja 2024 r.
o godz.19.00 dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez wszystkich członków JURY.

Uroczysta Gala podsumowująca XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2024 r. w Zajeździe „Mihałufka”, ul. Polna 42, 87-600 Skępe o godz. 1200.