Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem pełni Marcin Kominiarczyk, z którym skontaktować się można wysyłając korespondencję na adres: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

Administrator danych

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Skępem, ul. Kościelna 2.

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu:

  • zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki - jest to nasz obowiązek, wynikający z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach,
  • organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu spełnienie praw wynikających z RODO tj.

prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.