PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  – z okazji  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pt. „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” oraz „Poetycki spacer z Janem Brzechwą – Brzechwa Dzieciom” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem

1. Konkurs odbył się 4 maja 2023 r.  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe

2. Komisja obradowała w składzie: Czesława Krystyna Chojnicka – Przewodnicząca Jury, Maria Rykowska – Członek Jury, Monika Kozicka – Członek Jury

3. Komisja stwierdziła, że do Konkursu przystąpiło 60 osób

4. W wyniku wysłuchania recytacji wierszy ocenianych w dwóch kategoriach tematycznych tj.:   poezja księdza Jana Twardowskiego i kolejna kategoria poezja Jana Brzechwy Komisja wydała werdykt przyznając następujące miejsca i wyróżnienia w odpowiednich kategoriach wiekowych ustalonych przez organizatora konkursu:

Kategoria - poezja Jana Brzechwy

Grupa wiekowa 3-6 lat

I miejsce - Hubert Wojdyła
II miejsce - Barbara Wiśniewska
II miejsce - Kinga Pietrzakowska
II miejsce – Mikołąj Sztupecki
III miejsce – Antoni Zglenicki
III miejsce – Blanka Polakowska

Wyróżnienia: Hanna Pawłowska, Zuzanna Kośmider, Alicja Kędzierska, Antoni Topolewski, Norbert Szpejna

Grupa wiekowa 7- 8 lat

I miejsce – Emilia Wysińska
I miejsce - Borys Makowski
II miejsce – Maja Kępińska
II miejsce- Klaudia Jórska
III miejsce – Aleksander Prętkiewicz

Wyróżnienia: Maja Łabiszewska, Szymon Balcerzak

Grupa wiekowa 9 – 14 lat

I miejsce – Artur Stankiewicz
I miejsce – Roksana Witkowska
I miejsce – Mateusz Kowalski
I miejsce – Marcin Domeradzki
II miejsce – Maria Leszczyńska
II miejsce – Kaja Wyrostkiewicz
III miejsce – Karolina Kaźmierczak
III miejsce – Marcel Kępiński

Wyróżnienia: Weronika Skucha, Lena Frymarkiewicz

Kategoria poezja Księdza Jana Twardowskiego

Grupa wiekowa 4-7 lat

I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Aleksandra Buczek
III miejsce – Radosław Małkiewicz

Grupa wiekowa 8 - 11 lat

I miejsce – Mateusz Kowalski
II miejsce - Franciszek Krymka
III miejsce – Amelia Kostka
III miejsce Maja Elwertowska

Grupa wiekowa 12-15 lat

I miejsce – Adam Borowski
I miejsce – Agata Kowalska
II miejsce – Natalia Koprowska
II miejsce – Maria Abramowicz
III miejsce – Artur Jurek

Wyróżnienia: Małgorzata Kwaśnicka, Zuzanna Jaskóła
5. Decyzja Jury jest ostateczna. Uczestnikom nie służy prawo do odwołania od w.w werdyktu.

Podpisy Członków Jury:

Czesława Krystyna Chojnicka – Przewodnicząca                   ………………………………….

Maria Rykowska – Członek                                                          ………………………………….

Monika Kozicka – Członek                                                            ………………………………….

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom konkursu w szkołach i przedszkolach w terminie uzgodnionym z dyrektorami poszczególnych szkół.