Skępe, dn. 29.05.2024 r.

Protokół

z posiedzenia Jury Gminnego konkursu dla dzieci i rodziców na logo Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem.

W dniu 29.05 2024 roku zebrała się komisja oceniająca w celu dokonania oceny dostarczonych na konkurs prac:

Anna Olszewska - Przewodniczący Jury,

Urszula Małkiewicz - członek Jury

Jerzy Kowalski - członek Jury,

Po zapoznaniu się z pracami uczestników konkursu JURY stwierdziło, iż na konkurs dostarczono 8 prac. Po zapoznaniu się z pracami JURY postanowiło przyznać nagrodę główną za pracę pt. Projekt Logo (2) autorstwa Barbary Lemańskiej i Zuzanny Mielnickiej z Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkole pod lipami”.

Posiedzenie Jury konkursu zakończono dokumentując je niniejszym protokołem podpisanym przez wszystkich członków Jury.