Historia

Biblioteka w Skępem jak większość bibliotek publicznych w Polsce utworzona została na podstawie dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 „O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” w 1948 roku. W tym czasie wójtem gminy Skępe był S. Tężycki. Placówka mieściła się w budynku przy ul. Al. 1 Maja, działając pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

Pierwszym kierownikiem gminnej biblioteki została nauczycielka szkoły podstawowej A. Łukowska. Początkowo księgozbiór liczył 208 woluminów. Książki ułożone były na półkach w układzie numerycznym. Biblioteka była czynna trzy razy w tygodniu, a korzystało z niej 78 osób.

W latach od 1954 do 1972 roku biblioteka nosiła nazwę Gromadzka Biblioteka Publiczna w Skępem. Nazwa ta odpowiadała ówczesnemu podziałowi administracyjnemu Polski, która w 1954 roku podzielona została na 8789 gromad, które zastąpiły 3001 gmin utworzonych w wyniku wcześniejszego podziału kraju.

1957 r. kierownikiem biblioteki została I. Bieńkowska, a po niej J. Osiński. Stan księgozbioru w 1961 r. wynosił 4.465 egzemplarzy i 817 czytelników łącznie z punktami.

Od 1961 r. kierowanie placówką powierzono Z. Lewandowskiej. W początkowym okresie lat sześćdziesiątych biblioteka posiadała 4 punkty biblioteczne i 4 filie. W latach późniejszych rozpoczęła działalność Filia w Narutowie, której kierownikiem była M. Żabińska. Zwiększyła się również ilość punktów bibliotecznych. Większość punktów filialnych mieściła się w wiejskich szkołach podstawowych. Punkty biblioteczne prowadzone zaś były przez osoby prywatne związane umowami na ich prowadzenie z urzędem gminy.

1 stycznia 1973 roku w wyniku kolejnej reformy administracyjnej państwa biblioteka powraca do dawnej nazwy Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku praktycznie w każdej większej miejscowości gminy istniały filie bądź punkty biblioteczne. Biblioteka posiadała swoje oddziały w Wólce, Czermnie, Łąkiem, Hucie Skępskiej, Wiosce, Józefkowie, Wymyślinie, Narutowie.

Kolejną siedzibę biblioteki stanowił zabytkowy budynek po byłym Urzędzie Gminy w Skępem. Niestety w roku 1987 w wyniku gwałtownego pożaru budynek uległ doszczętnemu spaleniu. Na szczęście księgozbiór został uratowany w stu procentach. Z uwagi na brak odpowiedniego lokalu ówczesne władze gminy przeniosły tymczasowo bibliotekę do pomieszczeń piwnicznych nowo pobudowanego urzędu gminy. Księgozbiór zgromadzono na 45 m2 zaadoptowanych na prowizoryczną bibliotekę. W tym miejscu biblioteka jest do dziś, czyli już 24 lata.

Początek lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku to czas wielkich przemian ustrojowych w Polsce. Zmiany gospodarcze zapoczątkowane w roku 1989 spowodowały gwałtowną zmianę w patrzeniu na biblioteki. Teoria rachunku ekonomicznego wdrażana w życie na każdej jego płaszczyźnie spowodowała, iż z uwagi na duże koszty utrzymania placówek likwidowane były kolejne filie i wiejskie punkty biblioteczne.

Jako ostatnia zlikwidowana została Filia w Wymyślinie w roku 2005. Było to usankcjonowaniem stanu faktycznego, gdyż biblioteka już od przeszło czterech lat nie obsługiwała czytelników, z uwagi na to, iż przestarzały lokal nie spełniał warunków do prowadzenia filii.

W roku 1997 Skępe otrzymało prawa miejskie, dlatego zmianie uległa też nazwa skępskiej biblioteki. Do nazwy biblioteki dodano określnik „miejsko”. Biblioteka przyjęła nazwę Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

Wraz z upływem lat ilość księgozbioru ulegała znacznemu zwiększeniu pod względem ilości posiadanych woluminów. Po likwidacji filii w Wymyślinie część księgozbioru przyjęta została na stan jednostki macierzystej. W tym też roku na potrzeby biblioteki zaadoptowane zostały kolejne pomieszczenia w piwnicy urzędu. W wyniku przeprowadzonego remontu powierzchnia biblioteki wzrosła do 110 m2.

Obecnie po licznych przekształceniach natury formalno - prawnej biblioteka w dalszym ciągu mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępemprzy ulicy Kościelnej 2.  Zgodnie z zapisami statutu nadanego przez Radę Miejską w Skępem jest samorządową instytucją kultury pn. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem posiadającą osobowość prawną. Biblioteka działa w krajowej sieci bibliotecznej.