Jak się zapisać do biblioteki?

Biblioteka w Skępem służy swoimi zbiorami zgromadzonymi w bibliotece wszystkim chętnym czytelnikom. Warunkiem zaś korzystania z nich jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym.

Aby taką kartę otrzymać należy: okazać dowód osobisty, wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu (za osobę niepełnoletnią odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni). Pierwszą kartę czytelnik otrzymuje bezpłatnie. W razie zagubienia lub zniszczenia należy uiścić opłatę w wysokości 10,00 zł.

Informujemy ponadto, że dane osobowe czytelnika podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Każdy czytelnik obowiązany jest posiadać kartę biblioteczną przy wypożyczaniu książek. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Korzystania Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.