Drodzy Czytelnicy!!!
Od 4 maja 2020 r. Biblioteka w Skępem
będzie prowadzić wypożyczenia książek.

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie prosimy o zastosowanie się do niżej wymienionych zasad:

1. Do momentu określenia innych zasad i rekomendacji wypożyczanie książek odbywa się bez wolnego dostępu do półek. Wybrane pozycje książkowe podaje obsługa Biblioteki.

2. Preferowaną formą doboru literatury jest wyszukanie odpowiednich pozycji w katalogu on-line zamieszczonym na stronie Biblioteki pod adresem www.skepe-mgbp.sowwwa.pl/, lub poprzez stronę internetową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem biblioteka.skepe.pl/ w zakładce "katalog on-line OPAC".  Możliwą formą kontaktu z biblioteką jest kontakt telefoniczny i określenie swoich potrzeb czytelniczych.

3. Obowiązuje zakaz wchodzenia do pomieszczeń bibliotecznych. Kontakt czytelnika z obsługą Biblioteki odbywa się poprzez przesłonę zabezpieczającą.

4. Odpisanie książek ze stanu czytelnika po zwrocie ich do biblioteki odbędzie się po upływie 14 dniowej kwarantanny jakiej książki zostaną poddane po zwrocie ich do Biblioteki. Prosimy o oddawanie książek zabezpieczonych do czasu ich odpisania w opakowaniach: reklamówkach, torebkach itp.

5. Czytelnicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się  wirusa SARS-CoV-2 w zakresie obowiązkowego zakrywania twarzy i nosa oraz posiadania rękawiczek.

6.  Jednocześnie obsługiwana może być tylko jedna osoba. Czytelnicy oczekujący na swoją kolejkę proszeni są o stosowanie się do poleceń osób nadzorujących ruch osobowy przy wejściu do budynku Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Ww. zasady zostały opracowane na podstawie szczegółowych rekomendacji Biblioteki Narodowej dostępnych na stronie: www.bn.org.pl