Kolejność recytacji uczestników w GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe – z okazji  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pt. „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” oraz „Poetycki spacer z Janem Brzechwą – Brzechwa Dzieciom” z podziałem na grupy wiekowe i wg autora wiersza. Prosimy uczestników, rodziców i nauczycieli o sprawdzenie czy dany uczestnik został prawidłowo zaliczony
do właściwej grupy wiekowej i tematycznej.

Początek konkursu – godzina 9.00 – sala nr. 12 Urząd Miasta i Gminy Skępe
4 maja 2023 r.

 

Dzieci będą recytować wg następującej kolejności:

Lista startowa w Kategorii : Poezja Jana Brzechwy

Kategoria wiekowa  3-6 lat

 • Hanna Kreczmer
 • Hanna Pawłowska
 • Antoni Zglenicki
 • Nadia Morawska
 • Paulina Polakowska
 • Aleksander Sobociński
 • Artur Godlewski
 • Barbara Wiśniewska
 • Hubert Wojdyła
 • Bartosz Kubiński
 • Amelia Kuczkowska
 • Blanka Polakowska
 • Jan Elwertowski
 • Antoni Grzywiński
 • Henryk Okrzyński
 • Nadia Drożyńska
 • Zuzanna Kośmider
 • Maja Wierzbowska
 • Antoni Topolewski
 • Julita Jaskóła
 • Weronika Rumińska
 • Alicja Kędzierska
 • Norbert Szpejna
 • Kopycińska Zofia
 • Nikola Skowrońska
 • Pietrzakowska Kinga
 • Martyna Dęst
 • Maja Orłowska
 • Tucholski Antoni
 • Mikołaj Sztupecki

Lista Startowa w Kategorii : Poezja Księdza Jana Twardowskiego

Kategoria wiekowa  4-7 lat

 • Aleksandra Buczek
 • Radosław Małkiewicz
 • Marianna Skalicka

Lista startowa w Kategorii : Poezja Jana Brzechwy

Kategoria wiekowa 7 – 8 lat

 • Emilia Wysińska
 • Maja Kępińska
 • Aleksander Prętkiewicz
 • Szymon Balcerzak
 • Zuzanna Puchalska
 • Makowski Borys
 • Jórska Klaudia
 • Łabiszewska Maja

Kategoria wiekowa 9-14 lat

 • Lena Frymarkiewicz
 • Artur Stankiewicz
 • Weronika Skucha
 • Roksana Witkowska
 • Kaja Wyrostkiewicz
 • Marcel Kępiński
 • Mateusz Kowalski
 • Maria Leszczyńska
 • Marcin Domeradzki
 • Karolina Kaźmierczak

Lista Startowa w Kategorii : Poezja Księdza Jana Twardowskiego

Kategoria wiekowa 8-11 lat

 • Maja Elwertowska
 • Jakub Krzyżanowski
 • Mateusz Kowalski
 • Franciszek Krymka
 • Amelia Kostka

Kategoria wiekowa 12-15 lat

 • Natalia Koprowska
 • Adam Borowski
 • Oliwia Szymborska
 • Maria Abramowicz
 • Artur Jurek
 • Zuzanna Jaskóła
 • Małgorzata Kwaśnicka
 • Agata Kowalska
 • Zuzanna Łabiszewska

W przypadku ewentualnych pomyłek w nazwiskach lub kwalifikacji wiekowej, bądź szczególnych ewentualnych oczekiwań w zakresie technicznych lub organizacyjnych uwarunkowań uczestnictwa dzieci w konkursie proszę o kontakt z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Skępem.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszonych uczestników oraz fakt dojazdu i odjazdu dzieci autobusami - 4 maja 2023 r w czwartek odbędzie się tylko wysłuchanie recytacji wierszy przez Jury. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację na stronie internetowej Biblioteki - bez udziału uczestników, gdyż przy tak dużej liczbie osób biorących udział w konkursie trwałby on bardzo długo. Wręczenie nagród odbędzie się w innym terminie w przedszkolach i szkołach z które uczniowie reprezentują lub w siedzibie Biblioteki w Skępem w indywidualnie uzgodnionym terminie.