Skępe, dn. 09.02.2024 r.

Protokół

z posiedzenia Jury Konkursu Plastycznego „Nie bądźcie obojętni Auschwitz nie spadło z nieba !!!”zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Zasięg konkursu obejmował teren powiatu lipnowskiego

W dniu 9 lutego 2024 roku zebrała się komisja oceniająca w celu dokonania oceny dostarczonych na konkurs prac:


Anna Olszewska - Przewodniczący Jury,

Urszula Małkiewicz - członek Jury

Jerzy Kowalski - członek Jury,

Po zapoznaniu się z pracami uczestników konkursu JURY stwierdziło, iż na konkurs dostarczono 20 prac. Po zapoznaniu się z pracami JURY postanowiło przyznać  następujące nagrody i wyróżnienia.

Kategoria – szkoły podstawowe

I miejsceAleksander Krzywdziński – Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
II miejsce - Jakub Kalinowski – Zespół Szkół im. I.A. Zboińskiego w Kikole
II miejsce - Zuzanna Jankowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kikole
III miejsce - Julia Rekus – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie
III miejsce - Oliwia Kopczyńska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole
III miejsce Paula Ostrowska – Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach
Wyróżnienie – Natalia Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
Kategoria – szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Oliwia Czarnecka – Zespół Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem
Kategoria – szkoły specjalne
I miejsce – Daria Pilarska – Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie – Szkoła Przyspasabiająca
II Dominik Podlewski - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
III Daniel Zwoliński - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
Wyróżnienia:
– Emilia Kłos - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie – Szkoła Przyspasabiająca
Bartłomiej Wielgus - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie – Szkoła Przyspasabiająca
Hubert Bojanko - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
Kacper Gutowski - Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie

Posiedzenie Jury konkursu zakończono dokumentując je niniejszym protokołem podpisanym przez wszystkich członków Jury.

Anna Olszewska - Przewodnicząca Komisji        ...................................................   

Urszula Małkiewicz - członek jury                        ....................................................

Jerzy Kowalski - członek jury                              .......................................................       

 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i dyplomów uczestnikom odbędzie się 5 marca 2024 r - (wtorek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe (sala nr 12)